Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Ab H. Baas

Naam: Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

Is geldige naam voorPhyscia adscendens
ReferentieStandaardlijst van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten