Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Rudmer Zwerver

Naam: Grote bosmuis

Is Nederlandse naam voorApodemus flavicollis
ReferentieAtlas van de Nederlandse zoogdieren (3e herziene druk)
ExpertSmeenk, C.
OrganisatieNaturalis Biodiversity Center