Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Marion Haarsma

Naam: Gewone zeehond

Is Nederlandse naam voorPhoca vitulina
ReferentieAtlas van de Nederlandse zoogdieren (3e herziene druk)