Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Kasper Hendriks

Naam: Watervleermuis

Is Nederlandse naam voorMyotis daubentonii
ReferentieAtlas van de Nederlandse zoogdieren (3e herziene druk)
ExpertSmeenk, C.
OrganisatieNaturalis Biodiversity Center