Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Louis Westgeest

Naam: Ruige dwergvleermuis

Is Nederlandse naam voorPipistrellus nathusii