Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Foto: Louis Westgeest

Naam: Nathusius' dwergvleermuis

Is Nederlandse naam voorPipistrellus nathusii
ReferentieBasisrapport voor de Rode Lijst Zoogdieren volgens Nederlandse en IUCN-criteria