Overslaan en naar de inhoud gaan

Muskusrat Ondatra zibethicus

Foto: Tjerk Nawijn

Indeling

Arvicolinae [subfamilie]
Ondatra [genus] (1/1)
zibethicus [soort]

Indeling

Arvicolinae [subfamilie]
Ondatra [genus] (1/1)
zibethicus [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Aan het begin van de 20ste eeuw zijn er dieren in Europa ingevoerd en ontsnapt uit pelsfokkerijen of losgelaten. In 1930 werd al het houden van muskusratten in Nederland verboden vanwege de problemen die men verwachte met het graven in dijken en kades. In 1941 doken in ons land de eerste muskusratten op bij Valkenswaard in Noord-Brabant. Vanaf 1967 trekken ook vanuit Duitsland muskusratten ons land in. In de jaren 80 leidde een grote toename tot vestiging in alle geschikte biotopen in Nederland. De waterschappen hebben Van 2013 t/m 2017 is de landelijke veldproef muskusrattenbestrijding uitgevoerd. In juni 2019 hebben de waterschappen besloten het dier terug te dringen tot de landsgrens na een succesvolle vierjarig veldproef. In de periode 1995-2020 is de populatie van de muskusrat sterk afgenomen. In vergelijking met 1995 is er in 2020 nog 11% van de populatie aanwezig (Dijkstra in: Telganger, 2021-2).
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeer algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Predatie, herbivorie, abiotische veranderingen en socio-economische schade.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 1941
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Wijdverspreid in Nederland.
  Habitats
 • Meren
 • Waterwegen
 • Oeverzones
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Wijze van introductie Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
  Impact
 • Predatie
 • Herbivorie
 • Abiotische veranderingen
 • Ecologische impact (toelichting) Veranderingen in watervegetatie door herbivorie, met veranderingen in biodiversiteit als gevolg. Waar grote lisdodde (Typha latifolia) verdwijnt als gevolg van consumptie door muskusrat, kan mattenbies (Scirpus lacustris) toenemen. Populaties van insecten en aquatische ongewervelden zullen afnemen doordat predatie door vogels en zoogdieren gemakkelijker wordt. Predatie door muskusrat is waargenomen op Russische desman (Desmana moschata; komt niet in Nederland voor), tweekleppigen en kreeftachtigen. Er zijn indirecte effecten op de stand van bittervoorns (Rhodeus amarus).
  Economische impact (toelichting) Schade aan rivieroevers, dijken en waterzuiveringsinstallaties. Tevens landbouwschade.

  Publicaties