Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Noordse woelmuis Microtus oeconomus

Foto: Merijn van den Hoogenhoff

Indeling

Microtus [genus]
(4 soorten in totaal / 4 gevestigd)
oeconomus [soort] (1/1)

Indeling

Microtus [genus]
(4 soorten in totaal / 4 gevestigd)
oeconomus [soort] (1/1)

Herkenning Gemakkelijk te verwarren met andere woelmuizen.

Verspreiding Het verspreidingsgebied valt uiteen in vijf delen: Texel, het Friese merengebied, het noorden van Noord-Holland, het Utrechts/Zuid-Hollandse veenweidegebied en het Deltagebied. Het vinden van een noordse woelmuisschedeltje wordt in het braakballenpluizen vaak gezien als de hoogst haalbare ‘prijs’.