Overslaan en naar de inhoud gaan

Bonte strandloper Calidris alpina

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Calidris [genus]
(20 soorten in totaal / 1 gevestigd)
alpina [soort] (3/0)

Van de twee in Europa broedende ondersoorten van de Bonte Strandloper bezet C. a. alpina de noordelijke delen van Fenno-Scandinavië en Rusland, terwijl C. a. schinzii op IJsland maar ook verder zuidelijk voorkomt, tot op de Britse Eilanden en - in veel kleinere aantallen - de Oostzeekusten en het Waddengebied. De meest zuidelijke broedvogels nestelen doorgaans op kwelders of in overstromingsvlaktes rond riviermondingen: gebieden met een lage, niet te dichte vegetatie en ondiepe poelen. Broedgevallen aantonen in Nederland is verre van eenvoudig. Tot diep in het voorjaar trekken massa’s Bonte Strandlopers door waarvan er de nodige een tijd blijven hangen en soms zingen of wat baltserig doen. Broedvogels verstoppen het nest uitstekend en gedragen zich meestal onopvallend. 

Bron

Auteur(s)

Hustings, F.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.