Overslaan en naar de inhoud gaan

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Laridae [familie]
Hydrocoloeus [genus] (1/1)
minutus [soort]

Hoewel Dwergmeeuwen op trek een gewone verschijning zijn in ons land, is broeden eerder als incidenteel aan te merken. De dichtstbijzijnde broedplaatsen vinden we in Finland en de Baltische staten. De Nederlandse broedgevallen concentreren zich in Friesland en Groningen, en betreffen vrijwel altijd terreinen met pioniersvegetaties zoals kwelders, schaars begroeide zandplaten en recent ingepolderde gebieden (Koks 1998b). Meestal zoeken Dwergmeeuwen daarbij de directe omgeving op van Kokmeeuwen, Kluten of sterns, wat de weinig agressieve Dwergmeeuwen voordelen biedt bij de verdediging tegen eventuele predatoren.

Bron

Auteur(s)

Koffijberg, K.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.