Overslaan en naar de inhoud gaan

Blauwborst Luscinia svecica

Foto: Hans van der Meulen

Indeling

Luscinia [genus]
(3 soorten in totaal / 2 gevestigd)
svecica [soort] (2/1)

Indeling

Luscinia [genus]
(3 soorten in totaal / 2 gevestigd)
svecica [soort] (2/1)

De Blauwborst broedt in een tiental ondersoorten van West-Europa via Siberië tot in Alaska. De in Nederland broedende (witgesterde) Blauwborst (ondersoort cyanecula) komt voor in Midden-Europa, met uitlopers naar West-Europa en de Kaspische Zee (60.000 paren). De broedhabitat omvat steeds een combinatie van kale bodem (foerageren), dichte vegetatie (broeden) en opgaande elementen zoals struiken (zangposten). Hoewel de soort ook in droge gebieden broedt, komt hij in onze streken vooral voor in moerassen. De Nederlandse Blauwborsten overwinteren rond de westelijke Middellandse Zee en vermoedelijk ook in West-Afrika bezuiden de Sahara. Het voedsel, ‘s zomers voornamelijk insecten, wordt verzameld op de bodem en in lage vegetaties.

Bron

Auteur(s)

Meijer, R.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.