Overslaan en naar de inhoud gaan

Kolgans Anser albifrons

Foto: Kees Venneker

Indeling

Anser [genus]
(12 soorten in totaal / 3 gevestigd)
albifrons [soort] (2/1)

Indeling

Anser [genus]
(12 soorten in totaal / 3 gevestigd)
albifrons [soort] (2/1)

Het broedareaal van de Kolgans omspant de toendrazone van Noordwest-Rusland tot in Oost-Siberi√ę. De eileg start binnen twee weken na aankomst in de broedgebieden. Als een dergelijk snelle start vanwege vorst of een hoog predatierisico niet mogelijk is, vertrekken de vogels zonder te broeden naar de gemeenschappelijke ruigebieden. De arctische broedpopu¬≠latie is, na een aanvankelijk stormachtige groei, al enige tijd stabiel (Mooij et al. 1999). De toegenomen aantallen wintervogels in Nederland, waar 80% of meer van alle Kolganzen overwintert, hangen deels samen met verschuivingen in het winterareaal. Het voedsel bestaat hier overwegend uit blad van grassen, in het najaar ook oogstresten van suikerbieten. In het voorjaar maken onder gunstige (lees: drassige) omstandigheden worteldelen van grassen en akkeronkruiden een belangrijk deel uit van het voedsel.

Bron

Auteur(s)

Voslamber, B.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.