Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Brilduiker Bucephala clangula

Foto: Kees Venneker

Indeling

Anatidae [familie]
Bucephala [genus] (3/1)
clangula [soort]

De Brilduiker is een broedvogel van water- en bosrijke gebieden in de wat koelere klimaatzones. Het verspreidingsgebied omspant een gordel om het noordelijk halfrond, waarbij de belangrijkste Europese broedgebieden in Finland, Zweden en Rusland liggen. Aan de zuidrand van het broedareaal is de verspreiding onderbroken, met kleine deelpopulaties in Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. De Brilduiker verzamelt duikend zijn voedsel, dat bestaat uit schelpdieren en ander dierlijk zoetwaterleven. Ook donsjongen duiken hun voedsel op, dat in de eerste levensweken voornamelijk uit insecten(larven) bestaat. Brilduikers broeden in boomholtes, die soms op ruime afstand van het water kunnen liggen, en maken ook dankbaar gebruik van nestkasten.

Bron

Auteur(s)

Voskamp, P.

Publicatie

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-20005: 1-584. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.