Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geelbuikvuurpad Bombina variegata

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Bombina [genus] (2/1)
variegata [soort]

De geelbuikvuurpad is het zeldzaamste amfibie van Nederland. Er waren in 2005 slechts ongeveer 150 subadulte en volwassen dieren aanwezig, verspreid over vijf leefgebieden. Deze relatief kleine, afgeplatte pad met geelzwart gevlekte buik komt uitsluitend in Zuid-Limburg voor. Daar leeft hij in dynamische milieus, in het bijzonder in mergelgroeven. Regenplassen, karrensporen en kuilen kunnen al voldoende zijn voor de voortplanting. In de leefgebieden komen altijd onbeschaduwde en daardoor warme wateren voor. Beschermingsmaatregelen richten zich op de instandhouding en ontwikkeling van instabiele milieus.

Bron

Auteur(s)

Delft, J.J.C.W. van, Bosman, W., Laan, R.M.

Publicatie

  • Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft 2009. De amfibieën en reptielen van Nederland. Nederlandse Fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.