Overslaan en naar de inhoud gaan

Wafelbloedbij Sphecodes scabricollis

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Sphecodes [genus] (20/20)

Sphecodes scabricollis is herkenbaar aan de scherpe achterrand van de kop. Ze komt in ons land vooral op de hogere gronden voor. Daarbuiten zijn er slechts enkele waarnemingen uit het kustgebied. De verspreiding van de soort is nog onvoldoende bekend. De vrouwtjes van deze soort zijn regelmatig verkeerd gedetermineerd en controle van oude opgaven is gewenst. Een leuk historisch detail is dat C. Ritserna, conservator te Leiden, in 1879 een nieuwe bloedbij voor de weten­ schap onder de naam Sphecodes perversus beschreef, die hij enkele jaren later alweer zelf synonimiseerde met S. scabricollis (Ritserna 1884). Het holotype van S. perversus (een vrouwtje uit Velp van augustus 1874) bevindt zich in de collectie van Naturalis te Leiden. Waarschijnlijk is de groefbij Lasioglossum zonulum de gastheer van S. scabricollis.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie