Overslaan en naar de inhoud gaan

Blauwe zandbij Andrena agilissima

Foto: Marijke Kanters

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus]
agilissima [soort]

Deze grote en fraaie zandbij is onmiskenbaar. Het is een zuidelijke soort die vooral rond de Middellandse Zee algemeen is en via het Maasdal nog net het uiterste zuiden van Limburg bereikt. De restanten van de St. Pietersberg vormen de belangrijkste Nederlandse vindplaats. Hier nestelt de soort in de steile mergelwanden van de ENCI-groeve. Ook in groeve 't Rooth aan de rand van het plateau van Margraten is de soort aangetroffen. De blauwe zandbij is een oligolectische, op kruisbloemen (Brassicaceae) gespecialiseerde soort. In Nederland is ze onder andere waargenomen op koolzaad Brassica napus, herik Sinapis arvensis en witte mosterd S. alba. àls koekoeksbij is Nomada melathoracica bekend. Deze wespbij is niet uit ons land bekend, maar mag verwacht worden gezien de waarnemingen op het Belgische deel van de St. Pietersberg. Verder komt N. fulvicomis als koekoeksbij in aanmerking. Het is niet te verwachten dat deblauwe zandbij buiten Zuid-Limburg gevonden zal worden.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie