Overslaan en naar de inhoud gaan

Weidemaskerbij Hylaeus incongruus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (27/22)
incongruus [soort]

Hylaeus gibbus is nauw verwant aan Hylaeus confusus en wordt hier vaak mee verward. De soort komt in bijna het gehele land voor, maar uit de zeeklei-, laagveen- en lössgebieden zijn slechts enkele vondsten bekend. Is H. gibbus in vergelijking met H.confusus talrijker in het noorden van het land? De soort lijkt in allerlei warme, droge biotopen te worden aangetroffen zoals duinen, heiden, wegbermen, tuinen, zandgroeven, spoordijken en spoorwegemplacementen. H.gibbus nestelt in dorre stengels van braam (Rubus) en nestgaten in hout. Deze polylectische soort vliegt graag op zandblauwge Jasione montana en braam (Rubus). Ze stelt waarschijnlijk meer eisen aan haar biotoop dan de zeer verwante H. confusus (Baldovski 1987). Wie onderzoekt de nest- en foerageerplaatsen van H. gibbus?

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie