Overslaan en naar de inhoud gaan

Stipmaskerbij Hylaeus styriacus

Foto: Tim Faasen

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (27/22)
styriacus [soort]

Hylaeus styriacus is een kleine soort (4 mm). Het vrouwtje heeft een gele stip op het kopschild (clypeus). Het is een zuidelijke soort die in ons land de noordgrens van haar areaal bereikt. In Nederland zijn slechts drie vindplaatsen bekend: één vrouwtje bij Roermond in juli 1947 (leg. Verhoeff), één mannetje in De Doort bij Echt op 5 juli 1983 (leg. Hensen) en twee vrouwtjes in de ENCI-groeve bij Maastricht tussen 30 juli en 5 augustus 1988 (malaiseval Lefeber). Er zijn weinig gegevens bekend over de nestplaats en nestwijze. Westrich (1989) vermeldt als nestplaatsen vraatgangen van kevers en holle stengels. Uit Nederland is geen bloembezoek bekend en in het buitenland is de soort op allerlei planten aangetroffen. In Baden­Württemberg vliegt de soort van half juni tot half augustus.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie