Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes

Foto: Petra Fleurbaaij

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (28/22)
pictipes [soort]

Hylaeus pictipes is in het binnenland op vrij veel plaatsen gevonden, maar in de kustprovincies wordt de soort zelden waargenomen. Het zwaartepunt van de Nederlandse verspreiding ligt vooral in het zuidoosten. Deze maskerbij wordt in Nederland veel verzameld op plaatsen met een sterk antropogeen karakter, zoals tuinen, parken, ruderale terreinen (bijvoorbeeld bij steenfabrieken en spoorweg-emplacementen), op muren, langs sloten en rivieroevers. Hylaeus pictipes nestelt in dorre stengels van braam (Rubus), in leemwanden, in muren en in oude nesten van andere bijen en wespen. Het is een polylectische soort. Ze vliegt vanaf half mei. De opgaven van april hebben waarschijnlijk betrekking op gekweekte exemplaren.

 

Bron

Auteur(s)

Raemakers, I.P.

Publicatie