Overslaan en naar de inhoud gaan

Steilrandgroefbij Lasioglossum quadrinotatulum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)

Lasioglossum quadrinotatulum is een ongeveer 8 mm lang zwart bijtje. Het vrouwtje is in het veld herkenbaar aan het glimmende borststuk en achterlijf met enige smalle witte haarvlekken. De soort komt vooral voor op de zandgronden, in het zuidelijk deel van de kustduinen en in Zuid-Limburg. Westrich (1989) noemt het een kensoort van zandgebieden, maar de biotoopkeuze is in ons land breder. Ze nestelt in de grond, graag in steile kanljes waaronder kleiwanden langs de rivieren, maar soms ook op vlakke delen in stuifzand. Soms liggen de nesten in grote aantallen bij elkaar. Het is waarschijnlijk een polylectische, solitair levende soort. Wie observeert de nesten om te kijken of misschien toch verschillende vrouwtjes eenzelfde nest gebruiken? De bevruchte vrouwtjes verschijnen in april, de volgende generatie vliegt vanaf eind juli. In de literatuur worden Sphecodes hyalinatus en S. ephippius genoemd als koekoeksbijen.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie