Overslaan en naar de inhoud gaan

Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)
malachurum [soort]

Lasioglossum malachurum is van Lasioglossum calceatum te onderscheiden door de dichtere punctering, vooral op het eerste achterlijfsegment. De soort is beperkt tot het zuiden en midden van ons land. Tot hoever naar het westen komt deze soort voor? De nesten worden vooral in leemachtige grond gegraven, waaronder ook sterk betreden paden. De nesten liggen vaak in aantal bij elkaar. Van der Vecht (1934) noemt een kolonie bij Zeist van onge­ veer 4000 nesten. De soort is uitgesproken polylectisch. Het is een soort die, vergeleken met andere Lasioglossum­ soorten, hoog op de sociale ladder staat. Tussen de voorjaarsgeneratie van bevruchte vrouwtjes en de nazomer generatie van mannetjes en vrouwtjes zijn er één, twee, of soms drie generaties van kleinere werksters. Er bestaan ook wachters, werksters die met hun kop in de nestingang de wacht houden. Als koekoeksbij is Sphecodes monilicomis bekend.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie