Overslaan en naar de inhoud gaan

Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum

Foto: Ron Schippers

Indeling

Coenagrion [genus] (8/6)
hastulatum [soort]

De speerwaterjuffer dankt zijn naam aan het speerpuntvormige tekentje op het tweede achterlijfssegment. Deze soort is sterk achteruitgegaan in de 20e eeuw en er zijn nu nog nauwelijks tien populaties over in het oosten en zuiden van Nederland. Daar komt hij voor bij beschutte vennen, die niet te zuur en niet te voedselrijk zijn en onder invloed staan van kwel. Deze biotoop wordt bedreigd door verdroging, verzuring en vermesting. Maatregelen om de soort voor Nederland te behouden zijn hard nodig.

 

Bron

Auteur(s)

Ketelaar, R., Heeffer, J.

Publicatie