Overslaan en naar de inhoud gaan

Dwergjuffer Nehalennia speciosa

Foto: Christophe Brochard

Indeling

Nehalennia [genus] (1/1)
speciosa [soort]

De dwergjuffer is de kleinste libel van Europa en het is ook één van de zeldzaamste: in de meeste landen is de dwergjuffer uitgestorven of sterk bedreigd. In Rusland en Azië is de verspreiding dichter, maar de soort is nergens algemeen. De laatste Nederlandse vangsten dateren van 1912. Door zijn geringe formaat is de soort gemakkelijk over het hoofd te zien. De biotoop bestaat uit matig voedselrijke zeggenmoerassen, zoals deze in enkele laagveengebieden nog te vinden zijn.

Bron

Auteur(s)

Weide, M.J.T. van der

Publicatie