Overslaan en naar de inhoud gaan

Zompsprinkhaan Pseudochorthippus montanus

Foto: Tim Faasen

Indeling

Acrididae [familie]
Pseudochorthippus [genus] (2/2)
montanus [soort]

Deze overwegend groengekleurde veldsprinkhaan bezit verkorte vleugels en lijkt sterk op de verwante krasser. Het is, met de moerassprinkhaan, één van de weinige soorten die gebonden is aan vochtige gebieden, zoals beekdalgraslanden en hoogveen. In Nederland is de soort in de loop van de eeuw op veel plaatsen verdwenen en door biotoopvernietiging en verdroging zal de achteruitgang waarschijnlijk verder versneld worden.

Update (10-8-2015) In de afgelopen jaren werden diverse nieuwe populaties gevonden in het Hollandse veenweidegebied en Friesland. Deze zijn waarschijnlijk altijd over het hoofd gezien (Bakker et al. 2015).

Bron

Auteur(s)

Wingerden, W.K.R.E. van, Willemse, L.P.M., Kleukers, R.M.J.C., Nieukerken, E.J. van, Odé, B.

Publicatie