Overslaan en naar de inhoud gaan

Aziatische hoornaar Vespa velutina

Foto: Jean Haxaire

Indeling

Vespa [genus]
(2 soorten in totaal / 1 gevestigd)
velutina [soort] (1/0)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Verschillende goed functionerende nesten in Nederland aangetroffen en de soort heeft zich ook gevestigd in buurlanden.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Zeer invasieve soort die in 2004 in Frankrijk is geïmporteerd en vervolgens in snel tempo grote delen van Europa verovert.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 2017
Jaar van eerste melding 2017
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In 2017 voor het eerst in ons land, het nest is gevonden en vernietigd. In 2018 en 2019 jaarlijks twee nesten, vanaf 2020 jaarlijks tientallen meldingen waarvan niet alle nesten gevonden en vernietigd zijn. De soort zit vrij wijd verspreid in België en nieuwe koninginnen kunnen telkens weer Nederland koloniseren. Naar verwachting zullen er de komende jaren vestigingen in heel Nederland zijn en het is de vraag of bestrijding altijd en overal zin heeft. Nieuwe nesten worden doorgaans in de buurt van oude gesticht, waardoor er haarden ontstaan, maar de soort kan zich tot op grote afstanden verspreiden (100 km).
  Habitats
 • Wetlands
 • Stedelijke gebieden
 • Agrarische gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Wijze van introductie
 • Container/bulk, inclusief zee-, lucht- en treinvracht
 • Lifters op of in schip/boot
 • Impact
 • Predatie
 • Volksgezondheid
 • Sociaal-economisch
 • Ecologische impact (toelichting) De Aziatische hoornaar komt puntsgewijs (bij een nest) talrijk voor en predeert op allerlei vliegende insectensoorten. De ecologische impact wijkt marginaal af van die van de Europese hoornaar.
  Economische impact (toelichting) De Aziatische hoornaar predeert veel op de, al veelgeplaagde, honingbij. Er is evenwel op dit moment geen gedocumenteerd bewijs van uitroeiing van hele volken in ons land. Bovendien staat deze wesp op de Unielijst van de EU van ongewenste invasieve exoten en zijn er verplichtingen en dus kosten voor bestrijding, monitoring en signalering. Risico’s voor de volksgezondheid zijn op dit moment uiterst laag.

  Publicaties