Overslaan en naar de inhoud gaan

Wakame Undaria pinnatifida

Foto: Oscar Bos

Indeling

Alariaceae [familie]
Undaria [genus] (1/1)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De vestiging van Undaria pinnafifida is vastgesteld door H. Stegenga (1999). Daarna is de soort op een toenemend aantal locaties autochtoon vastgesteld, mede bij projecten van Stichting ANEMOON. Ook spoelt de soort in toenemende mate aan op Noordzeestranden. Mogelijk zijn deze exemplaren afkomstig van wierkwekerijen op de Noordzee.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Wakame is een snelgroeiende opportunist, die in korte tijd moeiteloos nieuwe of verstoorde substraten kan koloniseren en een dichte begroeiing vormt waardoor andere planten en dieren kunnen worden verdrongen. De soort kan leven op een groot aantal soorten substraten en heeft een vrij wijde saliniteitstolerantie. De soort voelt zich thuis bij zoutgehalten tussen de 28 en 34 gram per liter en kan daarom ook in (havens) in estuaria massaal voorkomen. De soort plant zich voor blij lage watertemperaturen. Bij temperaturen boven de 23 sterft de plant af. De verwachting is dat Wakame zich nog verder zal uitbreiden, maar niet op zo’n manier dat sprake is van een plaag.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1999
Jaar van eerste melding 1999
Natuurlijke verspreiding
 • Noordelijke Stille Oceaan
 • Noordelijke Atlantische Oceaan
 • Verspreiding in Nederland
 • Friesland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In Nederland werd Wakame voor het eerst waargenomen in 1999 nabij Yerseke. Binnen enkel jaren werd de soort op vele andere plaatsen in de Oosterschelde, de Westerschelde (monding) aangetroffen. Sinds 2008 komt de soort ook in de Waddenzee voor. Rond 2015 is de soort ook bekend geworden van diverse plekken langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Noordzeekust en sindsdien spoelt de soort ook geregeld aan langs de hele Nederlandse Noordzeekust, waarbij exemplaren ook afkomstig kunnen zijn uit wierkwekerijen. De soort doet het vooral goed op drijvende pontons, in het water hangende touwen, maar wordt ook aangetroffen en op harde substraten van de onderwateroever, schelpdierbanken, havenoevers en andere door de mens in zee aangebrachte objecten.
  Habitats
 • Mariene habitats
 • Estuaria en brakwatergebieden
 • Wijze van introductie
 • Aquacultuur
 • Aangroei op scheepsrompen
 • Onderling verbonden waterwegen/bassins/zeeën
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) Wakame kan andere wiersoorten verdringen en kan door beschaduwing van invloed zijn op het leven daar onder, maar Wakame biedt ook schuilgelegevenheid voor jonge vis en kreeftachtigen en substraat voor andere organismen.
  Economische impact (toelichting) De toename van de soort heeft nog niet geleid tot economische schade en voor Nederland geldt dat er ook geen economische schade wordt verwacht.

  Publicaties