Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Tuinviooltje Viola tricolor 'Hortensis'

Foto: Dick Belgers

Indeling

Viola [genus]
tricolor [soort] (1/0)
'Hortensis' [cultivar]

Indeling

Viola [genus]
tricolor [soort] (1/0)
'Hortensis' [cultivar]

Voorkomen

StatusIn Nederland. Precieze status nog niet bepaald. ( 0a

0a Correct, te verfijnenSoort komt in Nederland voor maar de precieze status moet nog worden bepaald.

)
ReferentieHeukels' Flora van Nederland [23e druk]
ExpertOdé, B. (FLORON)