Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Parelvederkruid Myriophyllum aquaticum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Haloragaceae [familie]
Myriophyllum [genus] (5/5)
aquaticum [soort]

Parelvederkruid groeit in zoete, stilstaande of langzaam stromende wateren. Vooral in ondiepe, warme en voedselrijke wateren vertoont de plant zijn grootste groeikracht. Parelvederkruid komt voor in meren, vijvers, (irrigatie)kanalen en in de minder dynamische delen van riviersystemen. Meestal groeit de plant in ondiepe oeverzones, maar onder voedselrijke omstandigheden kunnen vrij zwevende (niet wortelende) stengels ook in diepe wateren overleven. De plant is goed aangepast aan niet te extreme waterstandfluctuaties. In Nederland verwildert de soort regelmatig in stadswateren. In Noord Brabant groeit de soort ook langs de oevers van (al of niet genormaliseerde) laaglandbeken.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.