Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Parelvederkruid Myriophyllum aquaticum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Haloragaceae [familie]
Myriophyllum [genus] (5/5)
aquaticum [soort]

Parelvederkruid heeft enkele eigenschappen die kenmerkend zijn voor invasieven waterplanten zoals: een snelle groei, een snelle opname van stikstof en fosfaat, een grote productie van “bovengrondse” biomassa en een snelle en volledige afbraak van de geproduceerde biomassa na afloop van het groeiseizoen. In het najaar sterven alle groene delen af en de plant overwinterd als wortelstok (rhizoom). Bij stijgende watertemperaturen in het voorjaar lopen deze snel weer uit. De stengels vormen aan het wateroppervlak uiteindelijk drijvende matten met boven het wateroppervlak uitstekende stengeluiteinden. De onderste ondergedoken bladen vergaan snel zodra zij geen licht meer krijgen. De bloeitijd valt in de periode juni-juli.

Parelvederkruid is tweehuizig en buiten Zuid Amerika zijn, voor zover bekend, nog geen mannelijke planten waargenomen. Zaadzetting is in Europa nog niet waargenomen. De plant verspreid zich in Europa dan ook alleen vegetatief. Parelvederkruid vormt geen overwinteringsorganen zoals knolletjes of turionen.  Op bestaande groeiplaatsen verspreid de plant zich alleen door fragmenten, die met de waterstroming of meeliftend met schepen verplaatst worden. De stevige stengels van Parelvederkruid fragmenteren niet spontaan. Fragmenten ontstaan vooral bij mechanische beschadiging zoals bij het schonen van watergangen.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.