Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Jeneverbes Juniperus communis

Foto: Annemieke Hoozemans