Overslaan en naar de inhoud gaan

Egeria Egeria densa

Foto: Johan van Valkenburg

Indeling

Egeria [genus] (2/0)
densa [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De soort weet zich op toenemend aantal plekken te vestigen. Hoewel de soort daarna soms ook weer lijkt te verdwijnen is er op nationale schaal sprake van vestiging.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) Egeria is niet geheel winterhard. Na strenge winters wordt de plant niet of weinig waargenomen. In Nederland komen voor zover bekend alleen mannelijke planten voor. De verspreiding gebeurt geheel langs vegetatieve weg. Tot nu toe wordt de plant vooral in en nabij stedelijk gebied aangetroffen. Het voorkomen van de soort wordt waarschijnlijk bewerkstelligd door herhaalde introducties door de mens. Met het oog op klimaatverandering en de mogelijk daarmee gepaard gaande hogere watertemperaturen, is het mogelijk dat Egeria zich in de toekomst zonder herhaalde introducties door de mens permanent kan handhaven en mogelijk invasief wordt.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste melding 1944
Natuurlijke verspreiding Zuid-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Eerste gedocumenteerde waarneming dateert uit 1944 uit Dordrecht. Mogelijk al langer aanwezig in Bussum. Egeria komt verspreid lokaal in Nederland voor, met name in geisoleerde kleine wateren in of nabij het stedelijk gebied. Geen recente vindplaatsen bekend uit de provincies Friesland (groeiplaats Dodemanskisten op Terschelling is na restauratie plas verdwenen) en Zeeland. Populaties houden meestal niet langdurig stand, omdat de soort niet geheel winterhard is. Nieuwe vindplaatsen zijn doorgaans het gevolg van dumping van vijver- en aquariummateriaal. De plant staat op bijlage 2 van het Convenant Waterplanten en zou alleen met een waarschuwing verkocht mogen worden. De plant wordt echter vaak zonder waarschuwing verhandeld in bundels waterplanten of onder de naam Argentijnse of Braziliaanse waterpest.
  Habitats
 • Waterwegen
 • Stedelijke gebieden
 • Wijze van introductie
 • Aquacultuur
 • Sierdoeleinden
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) In Nederland, vanwege geringe verspreiding in met name stedelijk gebied, geen of weinig ecologische impact. In andere landen veroorzaken massa-vegetaties o.a toegenomen sedimentatie, lichtgebrek, en zuurstoftekorten bij afsterven. Maar ook positieve effecten zijn gesignaleerd o.a beter doorzicht (door wegvangen slib), hogere zuurstofgehalten en lagere nutriëntengehalten (door opname nutriënten).
  Economische impact (toelichting) In Nederland geen economische impact. Mogelijk lokaal in beperkte mate en tijdelijk hinder voor hengelsporters en waterafvoer.

  Publicaties