Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides

Foto: Lidwien Peterse

Indeling

Araliaceae [familie]
Hydrocotyle [genus] (5/2)

Grote waternavel komt voor in zoet, zwakstromend tot stilstaand water, zoals kanalen, vaarten, sloten, vijvers, singels en beken. De soort gedijt het beste bij hoge concentraties nitraat, fosfaat en opgelost organisch koolstof. Het gebruik van meststoffen in de landbouw draagt bij aan de eutrofiering van het oppervlaktewater en schept daardoor gunstige omstandigheden voor de soort. Wateren die belast worden door riooloverstorten of effluentlozingen van rioolwaterzuiveringen vormen geschikt biotoop, vooral als de watertemperatuur door koelwaterlozingen verhoogd is.

Bron

Auteur(s)

Odé, B., Beringen, R.