Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote waternavel Hydrocotyle ranunculoides

Foto: Lidwien Peterse

Indeling

Araliaceae [familie]
Hydrocotyle [genus] (5/2)

De planten kunnen dichte drijvende matten vormen, hetgeen leidt tot een afname van licht en zuurstofgebrek in het water. Dit is schadelijk voor de inheemse waterflora en -fauna. Door ophoping van de gevormde biomassa wordt de doorstroming van de watergangen belemmerd, waardoor deze hun functie voor de waterafvoer niet meer kunnen vervullen. De plantenmassa's kunnen op drift raken en zich ophopen bij gemalen en andere kunstwerken. In Nederland werden de totale kosten die de waterschappen moesten maken om de plant op te ruimen werden voor het jaar 2000 geschat op ongeveer 1 miljoen euro.

De grote waternavel wordt als enige Nederlandse vaatplant genoemd in artikel 6 van het 'Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en Faunawet'. Volgens artikel 14 van de Flora- en Faunawet is daarom het uitzaaien en uitplanten van (lid 2), het bezit van en de handel in (lid 3) deze soort verboden.

Bron

Auteur(s)

Odé, B., Beringen, R.