Overslaan en naar de inhoud gaan

Reuzenberenklauw Heracleum mantegazzianum

Foto: Bas van Hulst-Kuiper

Indeling

Apiaceae [familie]
Heracleum [genus] (4/1)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Sterk verbreid en op veel plaatsen in Nederland in grote aantallen voorkomend.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeer algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Al rond 1900, onder de naam Heracleum persicum, vermeld als sierplant in tuinen en parken die zeer dikwijls in de nabijheid van deze verwilderd, o.a. in Den Haag en Dordrecht. Vooral na 1950 sterk toegenomen. Verspreid zich door middel van zaden. Tegenwoordig verspreid over het hele land, plaatselijk massaal voorkomend op ruderale, extensief beheerde locaties. Vormt massavegetaties waarbinnen nagenoeg alle andere soorten verdrongen worden.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste melding 1900
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Verspreid over het hele land voorkomend. Minder algemeen op voedselarme zandgronden en in het veenweide gebied (Groene hart).
  Habitats
 • Oeverzones
 • Stedelijke gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Wijze van introductie
 • Tuinbouw
 • Sierdoeleinden
 • Zaadcontaminant
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) Op voedselrijke, onbeschaduwde, extensief beheerde standplaatsen vormt de soort hoogopgaande massavegetaties waarin inheemse soorten verdrongen worden.
  Economische impact (toelichting) Kan de erosiegevoeligheid van dijkvoeten of taluds langs watergangen vergroten doordat er 's winters op de groeiplaatsen geen gesloten vegetatie meer aanwezig is. Het sap kan in combinatie met zonlicht ernstige huidbeschadigingen veroorzaken.

  Publicaties