Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Driedelige ambrosia Ambrosia trifida

Indeling

Asteraceae [familie]
Ambrosia [genus] (4/3)
trifida [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Tussen 10 en 100 jaar zelfstandige handhaving. (2b)
ReferentieHeukels' Flora van Nederland [23e druk]
ExpertOdé, B. (FLORON)

Verspreiding


Verspreidingskaart Driedelige ambrosia. Weergeven zijn de km-hokken waarin de soort in de periode 1975-heden is aangetroffen.
Bron: Florbase 2N (FLORON), waarneming.nl, telmee.nl

Driedelige ambrosia is oorspronkelijk afkomstig uit Noord Amerika. Het verspreidingsgebied omvat hier het noorden van Mexico, de Verenigde staten en het zuiden van Canada. Vanuit Noord Amerika heeft de soort zich verspreid over noordwest Europa en enkele landen in Azië (o.a. Japan, Georgië).

In Nederland is Driedelige ambrosia vooral een graanadventief. Verspreiding over grote afstand vindt plaats doordat zaden voorkomen als verontreiniging in partijen graan of oliehoudende zaden. In Nederland is het aangetroffen als verontreiniging in uit de Verenigde Staten en Canada afkomstige partijen Sojabonen. De meeste groeiplaatsen zijn waarschijnlijk ontstaan uit tijdens transport (ook over water) en overslag gemorste zaden, die als verontreiniging tussen granen of oliehoudende zaden aanwezig waren. De groeiplaatsen lijken vooralsnog weinig bestendig.

Wanneer de soort voor het eerst in Nederland is aangetroffen is niet precies bekend. De enige vermelding in de botanische literatuur van voor 1900 is in een verslag van “een botanische excursie in de omgeving van Baltimore” uit 1895 (Nederlands Kruidkundig Archief serie 3, band 1, pag 55). In de zestiger jaren van de vorige eeuw wordt de soort echter geregeld aangetroffen bij havens en op industrieterreinen waar graan wordt overgelagen, o.a. in Wageningen, Deventer (bij het Pothoofd), Utrecht en Amsterdam.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.