Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Alsemambrosia Ambrosia artemisiifolia

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Asteraceae [familie]
Ambrosia [genus] (4/3)

Voorkomen

StatusExoot. Tussen 10 en 100 jaar zelfstandige handhaving. (2b)
Habitatland
ExpertOdé, B. (FLORON)

Verspreiding


Verspreidingskaart Alsemambrosia. Weergeven zijn de km-hokken waarin de soort in de periode 1975-heden is aangetroffen.
Bron: Florbase 2N (FLORON), waarneming.nl, telmee.nl

Alsemambrosia komt oorspronkelijk uit het zuidoosten van de Verenigde Staten. De soort komt in veel Midden-, Oost- en Zuid-Europese landen voor en gedraagt zich daar behoorlijk invasief. Alsemambrosia is voor het eerst in 1875 in Nederland gevonden, maar wordt inmiddels door het hele land aangetroffen. De groeiplaatsen zijn vaak onbestendig, omdat de soort er niet ieder jaar in slaagt rijpe zaden te vormen. Na 1996 neemt het aantal vondsten toe. De indruk bestaat dat de soort veel in kleine aantallen in tuinen voorkomt, o.a. opslaand uit vogelvoer. Slechts op een beperkt aantal plaatsen is de soort al meerdere jaren in grotere aantallen gevonden, o.a. langs de Bovenrijn ten oosten van Nijmegen.

Bron

Auteur(s)

Odé, B., Beringen, R.