Overslaan en naar de inhoud gaan

Struikaster Baccharis halimifolia

Indeling

Asteraceae [familie]
Baccharis [genus] (1/0)

Binnen het oorspronkelijke verspreidingsgebied groeit Struikaster voornamelijk in allerlei aan de kust gebonden habitats. De soort mijdt zware kleibodems en wordt overwegend op zandige bodems aangetroffen. Struikaster is goed bestand tegen zout, droogte en wind en stelt weinig eisen aan de bodemvruchtbaarheid. Biotopen waarin de soort groeit zijn o.a. zilte moerassen, oevers van getijdenrivieren, kwelders, stranden en duinen. In Nederland is de soort aangetroffen op jonge primaire duintjes. Dankzij de overvloedig geproduceerde door de wind verspreide zaden kan de soort ook ver in het binnenland opduiken op plaatsen waar door bodemverstoring geschikte kiemingsmilieus zijn ontstaan, zoals wegbermen, pas gegraven sloten en braakliggende terreinen.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.