Overslaan en naar de inhoud gaan

Japanse duizendknoop Fallopia japonica

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Fallopia [genus]
(7 soorten in totaal / 4 gevestigd)
japonica [soort] (1/0)

In Japan is Japanse duizendknoop een onderdeel van hoogopgaande ruigten op rivieroevers en in bosranden van rivierbegeleidende bossen. De dwergvorm var. compacta is in Japan een pionier van lavavelden en velden met vulkanische as.

In Nederland wordt Japanse duizendknoop op zeer uiteenlopende, niet te voedselarme en/of te droge, standplaatsen aangetroffen, o.a. spoordijken, braakliggende terreinen, wegbermen (ook middenbermen van snelwegen), rivierkribben, bosranden en beekoevers. De groeiplaatsen hebben vaak een ruderaal karakter en worden niet of extensief beheerd. De plant verdraagt zware beschaduwing slecht.

In andere Europese landen wordt de soort ook vaak op puinhellingen aangetroffen. In droger klimaat groeit Japanse duizendknoop vooral op rivieroevers.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.