Overslaan en naar de inhoud gaan

Japanse duizendknoop Fallopia japonica

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Fallopia [genus]
(9 soorten in totaal / 5 gevestigd)
japonica [soort] (1/0)

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Japanse duizendknoop is al meer dan 50 jaar ingeburgerd in Nederland. De soort verwilderd met groot gemak en gedraagt zich op vele plaatsen - ook in aangrenzende landen - als invasieve soort.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeer algemeen
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) Japanse duizendknoop verspreid zich in Nederland in hoofdzaak vegetatief, door middel van wortelstokfragmenten of stengeldelen met knopen. De groeiplaatsen zijn oorspronkelijk veelal ontstaan uit weggeworpen tuinafval. De plant werd ook gekweekt als veevoer. Eerste verwildering geconstateerd in 1886 bij Eembrug langs de oever van de Eem. Komt nu algemeen en verspreid over het hele land voor. Vormt naar verloop van tijd door vegetatieve vermeerdering grote groeiplaatsen in bermen, langs oevers en langs bosranden. Op de groeiplaatsen wordt de oorspronkelijke vegetatie geheel verdrongen.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1832
Jaar van eerste melding 1886
Natuurlijke verspreiding Azië
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Japanse duizendknoop is tussen 1829 en 1841 (waarschijnlijk in 1932) uit Japan ingevoerd door Von Siebold. In 1886 is zij voor het eerst verwilderd aangetroffen. Na 1950 is de soort op grote schaal gaan verwilderen. Tegenwoordig komt de soort verspreid over het hele land voor.
  Habitats
 • Stedelijke gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gematigd loofbos
 • Wijze van introductie
 • Tuinbouw
 • Sierdoeleinden
 • Levend voedsel
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) Op extensief beheerde standplaatsen kan Japanse duizendknoop, door vegetatieve uitbreiding, dichte, omvangrijke, éénvormige massavegetaties vormen, waarbinnen de oorspronkelijke vegetatie geheel verdrongen wordt. Japanse duizendknoop groeit met name in bermen, bosranden en op taluds langs watergangen. Door verdwijnen inheemse vegetatie is er ook een negatieve impact op de hieraan gebonden fauna.
  Economische impact (toelichting) De wortels kunnen schade toebrengen aan funderingen, wegverhardingen, muren en leidingen. Groeiplaatsen van Japanse duizendknoop op dijken en op taluds langs watergangen zijn in de winter kaal en hierdoor extra gevoelig voor erosie. Opslag van Japanse duizendknoop kan schadelijk zijn in jonge bosaanplant.

  Publicaties