Overslaan en naar de inhoud gaan

Basterdduizendknoop Fallopia ×bohemica

Indeling

Polygonaceae [familie]
Fallopia [genus] (7/4)
×bohemica [nothospecies]

Indeling

Polygonaceae [familie]
Fallopia [genus] (7/4)
×bohemica [nothospecies]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Grote mate van zekerheid (meerdere bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) Basterdduizendknoop is weliswaar pas vrij laat als taxon onderscheiden van Japanse duizendknoop, de soort is minstens zo ingeburgerd en invasief als Japanse duizendknoop.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Lokaal
Invasiviteit Invasief
Invasiviteit (toelichting) De eerste gedocumenteerde melding dateert uit 1997 (Rotterdam), maar waarschijnlijk is deze hybride al langer in Nederland aanwezig maar nooit herkend en voor Fallopia japonica aangezien. Deze hybride tussen F. japonica en F. sachalinensis is in Europa mogelijk op verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar ontstaan op plekken waar beide oudersoorten in elkaars omgeving groeien. Zij is forser en competitiever en de groeiplaatsen zijn over het algemeen veel massaler dan die van F. japonica.
Type introductie Niet opzettelijk
Jaar van eerste melding 1997
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) Door de verwisseling met F. japonica is de werkelijke verspreiding niet goed bekend. Waarschijnlijk is F. x bohemica tegenwoordig algemener dan F. japonica. Deze hybride is tegenwoordig uit alle provincies bekend.
  Habitats
 • Stedelijke gebieden
 • Verstoorde gebieden
 • Gematigd loofbos
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) Op extensief beheerde standplaatsen kan F. x bohemica, door vegetatieve uitbreiding, dichte, zeer omvangrijke, éénvormige massavegetaties vormen, waarbinnen de oorspronkelijke vegetatie geheel verdrongen wordt. F. x bohemica wordt aangetroffen in bermen, bosranden, open bossen en op taluds langs watergangen. Door het verdwijnen van de oorspronkelijke vegetatie is er ook een negatieve impact op de inheemse fauna.
  Economische impact (toelichting) De wortels kunnen schade toebrengen aan funderingen, wegverhardingen, muren en leidingen. Groeiplaatsen op dijken en op taluds langs watergangen zijn in de winter kaal en hierdoor extra gevoelig voor erosie. Jonge bosaanplant kan overwoekerd worden. De bestrijdingskosten zijn hoog.

  Publicaties

  • Adolphi, K. 1999. De eerste vondst van Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtkova) J. Bailey in Nederland. Gorteria 25: 140-142. [link]
  • Meijden, R., van der 2005. Heukels' Flora van Nederland [23e druk]. Wolters-Noordhoff, Groningen.