Overslaan en naar de inhoud gaan

Canadese kornoelje Cornus sericea

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Cornaceae [familie]
Cornus [genus] (4/4)
sericea [soort]

Canadese kornoelje komt van nature voor op vochtige, veelal voedselrijke standplaatsen die aan het begin van het groeiseizoen nog met water verzadigd zijn maar in de loop van de zomer vrij droog kunnen worden. De soort komt voor langs oevers van meren en rivieren en in moerasgebieden. De struiken kunnen zowel in de schaduw van bomen groeien als in lage vegetaties met (dwerg)struiken. De Noord Amerikaanse vormen blijven in de schaduw laag, bloeien dan niet of weinig en vormen horizontale kruipende uitlopers. Op onbeschaduwde standplaatsen groeien deze vormen meer in de hoogte en vertonen ze een rijkere bloei en vruchtzetting. Canadese kornoelje is goed aangepast aan fluctuerende (grond)waterstanden.

In Nederland verwildert de struik vooral in de omgeving van bebouwd gebied. De soort vestigt zich in natte tot vochtige, extensief beheerde delen van landgoederen, parken en tuinen. De soort wordt ook regelmatig aangetroffen in buitendijkse natuurgebieden, met name langs Waal, Beneden Rijn, IJssel en in het Benedenrivierengebied. Canadese kornoelje heeft waarschijnlijk geprofiteerd van de extensivering van het beheer in buitendijkse natuurgebieden en heeft zich vanuit stedelijk gebied gevestigd in nabijgelegen nieuwe natuur. Vlak buiten Wervershoof heeft de soort zich gevestigd in het langs het IJsselmeer gelegen natuurontwikkelingsproject “Onderdijken” en vlak buiten Zwolle in het langs de IJssel gelegen natuurontwikkelingsgebied “Het Engelse Werk”. De soort verschijnt in dezelfde zones waarin ook Zachthoutooibos groeit. Deze zone is ’s winters meestal gedurende enige tijd geïnundeerd.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.