Overslaan en naar de inhoud gaan

Canadese kornoelje Cornus sericea

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Cornaceae [familie]
Cornus [genus] (4/4)
sericea [soort]

De taxa Cornus alba L. en Cornus sericea L. zijn nauw verwant. Het oorspronkelijke gezamenlijke areaal is pas vrij recent ter hoogte van de Bering Straat in tweeën gesplitst en waarschijnlijk bestaan er, afgezien van deze geografische barrière, geen “voortplantingsbarrières” tussen deze twee “vicarierende soorten”.

In West Europa worden talrijke cultivars van zowel Cornus alba L. als Cornus sericea L. al sinds lang gekweekt en veelvuldig in tuinen en parken als sierstruik aangeplant. Vaak zijn het gemengde aanplanten (b.v. Cornus alba ‘Sibirica’ met rode takken gemengd met Cornus sericea ‘Flaviramea’ met gele takken) omdat de bonte mengeling van rode en gele takken nog een beetje kleur geeft aan een winterse tuin. De voorwaarden voor het ontstaan van kruisingen zijn dus volop aanwezig.

De bessen worden door vele vogelsoorten gegeten o.a. door spreeuwen, lijsters, roodstaarten, vliegenvangers, rietzangers en groenlingen. Vogels zijn de belangrijkste zaadverspreiders. Zaadeters zoals de groenling dragen echter niet bij aan de verspreiding. In Amerika eten hoenderachtigen niet alleen de bessen maar ook de knoppen. De struiken vormen een goed broedbiotoop voor zangvogels. De vruchten worden ook gegeten door enkele zoogdieren o.a. door beren, wasberen en eekhoorns. In Canada zijn in het begin van de winter de twijgen het favoriete voedsel voor elanden. Tijdens strenge winters kan vraat van konijnen flinke schade toebrengen aan de struiken.

Bron

Auteur(s)

Beringen, R.