Overslaan en naar de inhoud gaan

Trosbosbes Vaccinium corymbosum

Foto: Bert de Ruiter

Indeling

Ericaceae [familie]
Vaccinium [genus] (7/7)
corymbosum [soort]

Indeling

Ericaceae [familie]
Vaccinium [genus] (7/7)
corymbosum [soort]

Exotenpaspoort ?

Reële kans op vestiging? Ja
Betrouwbaarheid beoordeling Redelijke mate van zekerheid (een of enkele bronnen)
Toelichting op beoordeling door soortexpert (Nederlands) De gekweekte Blauwe bessen zijn ontstaan uit drie Noord-Amerikaanse Vaccinium-soorten: Vaccinium corymbosum (Highbush blueberry), Vaccinium angustifolium (Lowbush blueberry) en Vaccinium formosum (=V. australe) (Southern highbush blueberry). Er zijn momenteel vele 10-tallen cultivars in de handel. Al vanaf 1932 is er verwildering vanuit cultuur geconstateerd. Ondanks dat vele cultivars van hybride oorsprong zijn worden alle Blauwe bessen gewoonlijk aangeduid met Vaccinium corymbosum. In Duitsland is ook verwildering van de hybride V. corymbosum × V. angustifolium vastgesteld. In hoeverre zich ook hybriden in Nederland gevestigd hebben is onbekend.
Vestigingsstatus Gevestigd
Zeldzaamheid Zeldzaam
Invasiviteit Potentieel invasief
Invasiviteit (toelichting) De soort wordt door vogels verspreid en is ontsnapt uit (commerciele) aanplant. Vooral in hoogveengebieden vormt de soort struwelen waarin de oorspronkelijke hoogveenvegetatie verdrongen wordt.
Type introductie Opzettelijk
Jaar van eerste introductie 1923
Jaar van eerste melding 1932
Natuurlijke verspreiding Noord-Amerika
Verspreiding in Nederland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Verspreiding in Nederland (toelichting) In 1923 voor het eerst in Drenthe aangeplant. Nu verspreid over Nederland op voedselarme, zure bodems voortkomend in de ondergroei van (naald)bossen op pleistocene zandgronden en in hoogveengebieden.
  Habitats
 • Gemengd conifeer-/loofbos
 • Gematigd loofbos
 • Graslanden en heide
 • Wijze van introductie
 • Landbouw
 • Sierdoeleinden
 • Impact Concurrentie
  Ecologische impact (toelichting) In hoogveengebeiden wordt de soort lokaal als een lastige exoot ondervonden
  Economische impact (toelichting) Impact is beperkt, hoewel bestrijding in natuurterreinen kostbaar kan zijn.

  Publicaties