Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Haagbeuk Carpinus betulus

Foto: Hans Jonkman