Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Zwarte els Alnus glutinosa

Foto: Piet J. Ashouwer