Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Moeraswalstro Galium palustre

Foto: Wijnand van Buuren