Overslaan en naar de inhoud gaan

Basidiomyceten Basidiomycota

Indeling

Fungi [rijk]
(11237 soorten in totaal / 10728 gevestigd)
Basidiomycota [fylum] (4043/3949)
Agaricomycetes [klasse] (3376/3323)
Agaricostilbomycetes [klasse] (7/5)
Atractiellomycetes [klasse] (5/4)
Basidiomycetes [klasse] (1/1)
Cystobasidiomycetes [klasse] (2/1)
Dacrymycetes [klasse] (17/16)
Entorrhizomycetes [klasse] (2/2)
Exobasidiomycetes [klasse] (28/28)
Malasseziomycetes [klasse] (3/3)
Microbotryomycetes [klasse] (19/19)
Pucciniomycetes [klasse] (466/439)
Tremellomycetes [klasse] (73/68)
Tritirachiomycetes [klasse] (2/2)
Ustilaginomycetes [klasse] (38/34)
Wallemiomycetes [klasse] (1/1)

Indeling

Fungi [rijk]
(11237 soorten in totaal / 10728 gevestigd)
Basidiomycota [fylum] (4043/3949)
Agaricomycetes [klasse] (3376/3323)
Agaricostilbomycetes [klasse] (7/5)
Atractiellomycetes [klasse] (5/4)
Basidiomycetes [klasse] (1/1)
Cystobasidiomycetes [klasse] (2/1)
Dacrymycetes [klasse] (17/16)
Entorrhizomycetes [klasse] (2/2)
Exobasidiomycetes [klasse] (28/28)
Malasseziomycetes [klasse] (3/3)
Microbotryomycetes [klasse] (19/19)
Pucciniomycetes [klasse] (466/439)
Tremellomycetes [klasse] (73/68)
Tritirachiomycetes [klasse] (2/2)
Ustilaginomycetes [klasse] (38/34)
Wallemiomycetes [klasse] (1/1)

Naamgeving

Nederlandse naam Basidiomyceten
Alternatieve Nederlandse naam Steeltjeszwammen
Geldige naam Basidiomycota

Indeling