Overslaan en naar de inhoud gaan

Basidiomyceten Basidiomycota

Indeling

Fungi [rijk]
(11352 soorten in totaal / 10725 gevestigd)
Basidiomycota [fylum] (4095/3949)
Agaricomycetes [klasse] (3405/3323)
Agaricostilbomycetes [klasse] (7/5)
Atractiellomycetes [klasse] (6/4)
Basidiomycetes [klasse] (1/1)
Cystobasidiomycetes [klasse] (3/1)
Dacrymycetes [klasse] (18/16)
Entorrhizomycetes [klasse] (2/2)
Exobasidiomycetes [klasse] (30/28)
Malasseziomycetes [klasse] (3/3)
Microbotryomycetes [klasse] (21/20)
Pucciniomycetes [klasse] (477/438)
Tremellomycetes [klasse] (74/68)
Tritirachiomycetes [klasse] (2/2)
Ustilaginomycetes [klasse] (42/34)
Wallemiomycetes [klasse] (1/1)

Indeling

Fungi [rijk]
(11352 soorten in totaal / 10725 gevestigd)
Basidiomycota [fylum] (4095/3949)
Agaricomycetes [klasse] (3405/3323)
Agaricostilbomycetes [klasse] (7/5)
Atractiellomycetes [klasse] (6/4)
Basidiomycetes [klasse] (1/1)
Cystobasidiomycetes [klasse] (3/1)
Dacrymycetes [klasse] (18/16)
Entorrhizomycetes [klasse] (2/2)
Exobasidiomycetes [klasse] (30/28)
Malasseziomycetes [klasse] (3/3)
Microbotryomycetes [klasse] (21/20)
Pucciniomycetes [klasse] (477/438)
Tremellomycetes [klasse] (74/68)
Tritirachiomycetes [klasse] (2/2)
Ustilaginomycetes [klasse] (42/34)
Wallemiomycetes [klasse] (1/1)

Naamgeving

Nederlandse naam Basidiomyceten
Alternatieve Nederlandse naam Steeltjeszwammen
Geldige naam Basidiomycota

Indeling