Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Aspergekorst Jamesiella anastomosans

Indeling

Gomphillaceae [familie]
Jamesiella [genus] (1/1)

Indeling

Gomphillaceae [familie]
Jamesiella [genus] (1/1)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland
ReferentieStandaardlijst van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten
ExpertAptroot, A. (Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (CBS))