Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Hazelaarspoelkorst Leptorhaphis maggiana

Indeling

Leptorhaphis [genus] (6/6)
maggiana [soort]

Indeling

Leptorhaphis [genus] (6/6)
maggiana [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland
ReferentieStandaardlijst van de Nederlandse korstmossen en korstmosparasieten
ExpertAptroot, A. (Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (CBS))